Kerkverband

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn een landelijk kerkverband, bestaand uit plaatselijke kerken. Binnen dit kerkverband bestaan verschillende bestuurslagen.

Kerkenraad
Elke plaatselijke gemeente heeft een bestuur dat gevormd wordt door de ouderlingen en de dominee(s). We noemen dit een kerkenraad. De kerkenraad heeft binnen het kerkverband de uiteindelijke verantwoordelijkheid over de gang van zaken in de gemeente.gkv-logo

Classis
Zijn er dingen waar een kerkenraad zelf niet uitkomt, dan worden die besproken op een regionale vergadering, die classis wordt genoemd.

Particuliere synode
Per 1 juli 2015 kent het kerkverband niet langer 9 particuliere synodes, maar 4 nieuwe particuliere synodes die nog maar twee taken hebben. De eerste is het aanwijzen van de afvaardiging naar de generale synode en de tweede is het uitoefenen van de kerkelijke rechtspraak.

Generale synode
Onze kerken komen een keer in de drie jaar bij elkaar in een landelijke vergadering: de generale synode. De afgevaardigden naar deze vergadering zijn benoemd door de particuliere (regionale) synoden. De generale synode mag alleen zaken behandelen die op de agenda zijn gezet door de kerken of door deputaten die de vorige synode benoemde. Op deze vergadering worden dingen besproken die alle kerken aan gaan. De besluiten worden dan ook door de kerken overgenomen.

 

bron: www.gkv.nl

 

Contact

Elim-kerk


Adres:      Prof. van Musschenbroekstraat 4
Postcode:  3361 SW
Plaats:      Sliedrecht
Tel:            0184 423 818
E-mail:      predikant@sliedrecht.gkv.nl