Kerkenraad

Kerkenraad en Diakenen

Tijdens Zijn leven op aarde heeft onze Heer Jezus Christus de apostelen veel geleerd, we kunnen dat nu nog terug lezen in de evangeliën zoals deze in de bijbel staan. De geboorte van Jezus, Zijn leiden en sterven aan het kruis, Zijn opstanding en hemelvaart en de Uitstorting van de Heilige Geest kort daarna, zijn stuk voor stuk heel belangrijke gebeurtenissen voor de kerk.
Na al deze gebeurtenissen gingen de apostelen (leerlingen) van de Here Jezus de wereld in om het grote blijde nieuws wereldkundig te maken. Overal werden gemeenten gesticht en veel mensen kwamen tot geloof en gingen Jezus volgen, ondanks dat het hun vaak heel veel kostte, vaak zelfs hun leven.

Al in deze eerste gemeenten werden oudsten of ouderlingen aangesteld om leiding te geven aan de gemeente. Leiding geven in geestelijke zin, door de gemeente voor te gaan in het leven met God. Deze oudsten hadden verschillende taken, afhankelijk van de gaven die zij van God hadden gekregen.

Ouderlingen

2000 jaar later kent de Elim-kerk nog steeds deze vorm van leiding geven. Nog steeds zijn er ouderlingen die geestelijk leiding geven aan de gemeente. Het zijn gemeenteleden die door God zijn uitgekozen uit de gemeente, om dienstbaar in de gemeente te werken, Gods woord te verkondigen, gemeenteleden bijstaan als er moeilijkheden zijn, te bemoedigen, leren en aansporen.

Er zijn 5 ouderlingen in onze gemeente, die samen met de predikant de kerkenraad vormen. 4 Ouderlingen hebben een pastorale wijk.  De ouderlingen geven leiding aan de pastorale wijken, bezoeken gemeenteleden en stimuleren het naar elkaar omzien. De predikant of voorganger, heeft door zijn gaven die hij van God ontvangen heeft een bijzondere taak, namelijk het uitleggen van de bijbel in o.a. de zondagse kerkdiensten. Ook de scriba is lid van de kerkenraad. Hij heeft als bijzondere taak: de communicatie binnen de kerk naar gemeenteleden, commissies, andere kerken etc.

Diakenen

Met de kerkenraad worden heel vaak in één adem de diakenen genoemd. De diaken hebben naast de ouderlingen ook een taak van omzien naar de gemeente, maar meer op het vlak van zorg voor zieken, mensen die speciale hulp nodig hebben, doordat ze een beperking hebben, gemeenteleden die financiële moeite hebben etc.

Contact

Elim-kerk


Adres:      Prof. van Musschenbroekstraat 4
Postcode:  3361 SW
Plaats:      Sliedrecht
Tel:            0184 423 818
E-mail:      predikant@sliedrecht.gkv.nl